Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

På grunn av redusert fiske har antallet laks som gyter i elvene økt de senere årene, fastslår Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i sin statusrapport. Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og sur nedbør har samtidig ført til en bedre situa…

På grunn av redusert fiske har antallet laks som gyter i elvene økt de senere årene, fastslår Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i sin statusrapport. Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og sur nedbør har samtidig ført til en bedre situasjon for villaksen i mange elver.