Kategorier

Stillingen innebærer deltagelse i datainnsamling fra bedrifter og personer, oppfølging, rapportgenerering og tilbakemelding av resultater. Den som ansettes vil ha utstrakt kontakt med bedrifter og personer som deltar i forskningsprosjekter. Det kan også bli aktuelt med noe vitenskapelig arbeid, utredningsarbeid og formidlingsaktivitet utover tilbakemelding av resultater til bedrifter som deltar i forskningsprosjekter. Deltakelse i forskningsprosjekter knyttet til både APF og andre avdelinger ved instituttet vil være aktuelt.

Den som tilsettes må ha PhD i psykologi, sosiologi, medisin, eller tilsvarende, som et minimum innlevert doktorgradsavhandling.

Ferdigheter og erfaring i bruk av statistikkprogrammer er nødvendig og det er en fordel å kunne bruke flere ulike statistikkprogrammer som SPSS, Mplus og STATA. Ferdigheter og erfaring i bruk av excel er nødvendig.

Flytende kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er nødvendig.

Arbeidserfaring fra fagfeltet arbeidsmiljø- og helse er ønskelig. Kjennskap til personvernlovgivning og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), er ønskelig.

Det legges vekt på evne til å arbeide systematisk og selvstendig, ta initiativ og ha evne til faglig samarbeid. Vedkommende bør også være utadrettet, og inneha god evne til å formidle informasjon, instruksjoner og resultater til bedrifter og prosjektdeltakere. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi kan tilby selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø, og med pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen er en midlertidig heltidsstilling som lønnes etter Statens regulativ som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 524.200 – til kr 576.100,- avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: 1. september 2018 eller etter avtale

Søknadsfrist: 13. juli 2018

Attester og vitnemål medbringes til et eventuelt intervju.

Søknad: seniorrådgiver – to års midlertidig stilling – OPA

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Ledig stilling: seniorrådgiver – to års midlertidig stilling dukket først opp på STAMI.