Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstakere over 50 år jobber i snitt et helt årsverk mer enn i 2009. Gevinsten for samfunnet er 40 milliarder kroner hvert år.

Arbeidstakere over 50 år jobber i snitt et helt årsverk mer enn i 2009. Gevinsten for samfunnet er 40 milliarder kroner hvert år.