Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har laget en modell for å beregne kostnader og potensial for utslippsreduksjoner innen næringstransport. Modellen er en del av kunnskapsgrunnlaget for en eventuell miljøavtale med CO2-fond.  

Miljødirektoratet har laget en modell for å beregne kostnader og potensial for utslippsreduksjoner innen næringstransport. Modellen er en del av kunnskapsgrunnlaget for en eventuell miljøavtale med CO2-fond.