Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Produktforskriftens § 2-19 og vedlegg III til kapittel 2 gjennomfører EUs bestemmelser om tungmetaller i deler til kjøretøy. Krav om bly i visse batterier i og til kjøretøy har blitt endret for å gjennomføre endringer i regelverk i EU. Det er nå forbud…

Produktforskriftens § 2-19 og vedlegg III til kapittel 2 gjennomfører EUs bestemmelser om tungmetaller i deler til kjøretøy. Krav om bly i visse batterier i og til kjøretøy har blitt endret for å gjennomføre endringer i regelverk i EU. Det er nå forbudt å bruke bly i fremdriftsbatterier til personbiler og varebiler typegodkjent fra og med 1. januar 2019. I tillegg har to av unntakene fra...