Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Flere våtmarkstyper i Norge er under sterkt press. Kongen i statsråd har vedtatt å verne 13 nye våtmarksområder i Tyrifjorden.

Flere våtmarkstyper i Norge er under sterkt press. Kongen i statsråd har vedtatt å verne 13 nye våtmarksområder i Tyrifjorden.