Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til to søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, en søker for begrenset bruk av diglyme og tre søkere for begrenset bruk av 1,2-dikloretan. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet. 

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til to søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, en søker for begrenset bruk av diglyme og tre søkere for begrenset bruk av 1,2-dikloretan. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.