Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

25 nye skogområder vernes av Kongen i statsråd. 14 av områdene er i Troms fylke på Statskogs grunn. De 11 andre områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn.

25 nye skogområder vernes av Kongen i statsråd. 14 av områdene er i Troms fylke på Statskogs grunn. De 11 andre områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn.