Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for to nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 3. august 2018.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for to nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 3. august 2018.