Kategorier

Kunnskapen om strømulykker har blitt stadig bedre og mer tilgjengelig både i bransjen og helsevesenet. I 2012 ble anbefal­ingene og annen informasjon om oppfølging etter strømulykker tilgjengelig på en strøm-app, og i 2017 ble anbefalingene revidert samtidig som strøm-appen kom i ny drakt etter mange års utprøving. Nyere studier viser dessuten hvordan nervesystemet kan påvirkes ved strømulykker fra lavspenning, og om hvordan dette kan undersøkes.

På frokostseminaret går vi gjennom de reviderte anbefalingene for å søke medisinsk hjelp ved strømgjennomgang. Vi vil gi råd om hvordan man bør tolke anbefalingene, og hva de betyr for undersøkelser og helseoppfølging. Vi vil også vise til kilder til informasjon om temaet og hvor disse er tilgjengelig

Foredragsholder er Lars Ole Goffeng ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, som arbeider med problemstillinger knyttet til helseeffekter etter og forebygging av strømulykker.

Les mer om strøm-app’en, strømskader og oppfølging etter strømgjennomgang på vår temaside: stami.no/stromskader

Innlegget STAMI-TV: Hvordan følge opp elektrikere etter strømulykker? dukket først opp på STAMI.