Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd vedtok i dag ny forskrift for handel med trua arter (Cites). Forskriften innebærer blant annet nye krav om innførselstillatelse for en rekke trua arter, krav om eiersertifikat og merking for enkelte arter samt flerbrukstillatelse for …

Kongen i statsråd vedtok i dag ny forskrift for handel med trua arter (Cites). Forskriften innebærer blant annet nye krav om innførselstillatelse for en rekke trua arter, krav om eiersertifikat og merking for enkelte arter samt flerbrukstillatelse for bestemte eksemplarer som kan brukes ved flere grensepasseringer.