Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen la 28. mai fram forslag til direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender. Forslaget skal sikre positive effekter for helse og miljø, at forbrukerne får tilg…

EU-kommisjonen la 28. mai fram forslag til direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender. Forslaget skal sikre positive effekter for helse og miljø, at forbrukerne får tilgang til mer bærekraftige produkter og til å fremme en sirkulær økonomi.