Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rystelser og vibrasjoner fra verktøy og maskiner kan gi kroniske smerter i hender og armer. Disse smertene kan gjøre det vanskelig å utføre hverdagslige oppgaver, men det går an å forebygge eller redusere skadene.

Rystelser og vibrasjoner fra verktøy og maskiner kan gi kroniske smerter i hender og armer. Disse smertene kan gjøre det vanskelig å utføre hverdagslige oppgaver, men det går an å forebygge eller redusere skadene.