Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hver tredje industri- og avfallsbedrift kan ikke dokumentere at de har oversikt over faren for skader og ulykker i egen virksomhet. Det kom fram under myndighetenes felles tilsynsaksjon i april.

Hver tredje industri- og avfallsbedrift kan ikke dokumentere at de har oversikt over faren for skader og ulykker i egen virksomhet. Det kom fram under myndighetenes felles tilsynsaksjon i april.