Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har gitt 18 millioner kroner i tilskudd til 87 tiltak for å bedre vannmiljøet. I år er søknader om tiltak som vil bidra til å nå målene i de regionale vannforvaltningsplanene prioritert.

Miljødirektoratet har gitt 18 millioner kroner i tilskudd til 87 tiltak for å bedre vannmiljøet. I år er søknader om tiltak som vil bidra til å nå målene i de regionale vannforvaltningsplanene prioritert.