Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nå kan også de som er 100 prosent sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt – uten å gi beskjed til NAV på forhånd.

Nå kan også de som er 100 prosent sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt – uten å gi beskjed til NAV på forhånd.