Kategorier

Arbeidstilsynet kontrollerte primært om arbeid i høyden ble utført på en sikker måte og om sager som var i bruk hadde påmontert vern og spaltekniv. Aksjonen var et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere antall fallulykker og for å redusere antall skader på fingre og hender.

Flere overtredelsesgebyr

I fjor tok Arbeidstilsynet i bruk overtredelsesgebyr i langt større grad enn tidligere når inspektørene avdekket brudd på regelverket ved farlig arbeid i høyden. Nå skjerper Arbeidstilsynet reaksjonsbruken også ved farlig arbeid med sag, for å få flere virksomheter til å bruke de nødvendige verneinnretningene.

– Målet med aksjonen er å forebygge ulykker. Å utsette arbeidstakerne sine for noe så farlig som å jobbe med sag der verneinnretningen er fjernet, må få konsekvenser, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I tillegg til mangelfull sikring av arbeid i høyden eller bruk av sag, vil også manglende gyldig HMS-kort være grunnlag for overtredelsesgebyrene som vurderes etter denne aksjonen.

Flest fallulykker

Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Fall er den ulykkestypen som fører til flest dødsfall og alvorlige skader.

Når Arbeidstilsynet stanser arbeid i en virksomhet, er det fordi det er overhengende fare for liv og helse. Hos de som ble stanset i aksjonen i mai, var det mange som hadde stillas med ulike mangler. Eksempler er manglende eller mangelfulle rekkverk og for stor avstand mellom stillas og vegg, slik at det er fare for å falle i mellom. Andre eksempel fra aksjonen er for dårlige stillasgulv og for dårlig fundamentering eller forankring av stillaset.

I tillegg avdekket Arbeidstilsynet mangler ved atkomsten til stillaset eller atkomst mellom etasjene i stillaset. Slike mangler gir fallrisiko.

Andre typiske funn var stiger som kan velte eller skli, usikrede åpninger, og at det heller ikke var personlig fallsikring der det ikke fantes andre sikringstiltak mot fall.

Store konsekvenser

I tillegg til at fallulykkene dominerer statistikkene, utgjør skader på fingre og hender en høy andel av de ikke-dødelige skadene i bygge- og anleggsvirksomheter. Flesteparten av disse ulykkene skjer i forbindelse med arbeid med sag.

-Selv om ulykker med sag ikke har dødelig utfall, får også slike ulykker store konsekvenser for den som rammes. Det er mange av disse ulykkene. Dette vil vi til livs, og det håper vi denne aksjonen kan bidra til, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet aksjonerte også i 2017 mot farlig arbeid i høyden i bygg og anlegg.

– Etter fjorårets aksjoner hadde vi håpet på bedre etterlevelse av regelverket enn det vi opplevde i også i denne aksjonen. Arbeidstilsynets mål er ikke å gi flest mulig gebyr, men at flest mulig skal ta sikkerhet på alvor. Derfor er det skuffende at vi også denne gangen finner så mange tilfeller som er så alvorlige at vi må stanse arbeidet eller vurderer å gi overtredelsesgebyr, sier Vollheim.

Gjennomføringen av tilsynene

Arbeidstilsynet har i aksjonen i mai prioritert å gå på tilsyn på byggeplasser der tilsynet selv har sett eller fått tips om at det foregår farefullt arbeid. I tillegg har Arbeidstilsynet i noe grad kontrollert flere byggeplasser i samme område, uten at det nødvendigvis var konkret kunnskap om mangelfull sikring ved arbeid i høyden eller bruk av sag ved disse virksomhetene. Resultatene fra aksjonen vil derfor ikke nødvendigvis representere snittet i byggebransjen.

Mangler vern: Arbeidstilsynet avdekket mange tilfeller der verneinnretning på sag ikke var på plass. Denne sagen mangler spaltekniv og bladvern, noe som kan føre til skader på fingre og hender.

Uten sikring: Typiske funn på tilsyn er åpne trappeløp. Å sette opp et rekkverk eller legge en lem over åpningen er enkle tiltak som kan hindre fall og alvorlige skader.

Kontaktpersoner:

Pressekontakt Toril Berge, mobil: 916 00 218
Nasjonal koordinator for bygg- og anlegg, Anne Sørum, mobil: 928 55 831
Regiondirektør Stig Magnar Løvås, ansvarlig for aktiviteten i bygg og anlegg, mobil: 974 06 965