Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet inviterer til et informasjonsmøte tirsdag 14. juni om status og plan for videre arbeid med naturtypekartlegging fram mot 2020.

Miljødirektoratet inviterer til et informasjonsmøte tirsdag 14. juni om status og plan for videre arbeid med naturtypekartlegging fram mot 2020.