Kategorier

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 viser at forebyggingspotensialet på arbeidsmiljøområdet i Norge fortsatt er betydelig. Den treårige utviklingen på arbeidsmiljøområdet siden forrige faktabokutgivelse, kan først og fremst karakteriseres som stabil. Dette kan tolkes i retning av at det er behov for en forsterket innsats slik at vi kan nå ytterligere forbedringer på arbeidsmiljøområdet. Like fullt viser internasjonale sammenlignbare undersøkelser at Norge er helt i front når det gjelder arbeidsmiljøstandarden.

Arbeidsmiljø viser til arbeidets innhold og organisering, samt egenskaper ved omgivelsene der arbeidet utføres. I mange sammenhenger er arbeid en kilde til god helse. De fleste norske arbeidstakere vurderer eget arbeidsmiljø og egen helse som god, og sammenliknet med yrkesaktive i Europa er norske yrkesaktive blant dem som er aller mest fornøyd med forholdene på arbeidsplassen. Likevel har vi næringer og yrker i Norge hvor det fremdeles er arbeidsmiljøutfordringer, noe som understreker at det stadig er behov for forebygging gjennom kunnskapsbaserte tiltak eller tilrettelegging av arbeidet.

Faktaboka gjøres tilgjengelig på stami.no 1. juni.

 

Lanseringsseminar på STAMI

  • Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 presenteres i hele sin bredde på STAMI onsdag 6. juni kl. 09.00 – 11.30. Hvilke arbeidsmiljøeksponeringer er mest utbredt i norsk arbeidsliv og hvilke arbeidsrelaterte helseplager og -lidelser er mest utbredt blant norske yrkesaktive? Hva vet vi og hva kan vi vinne på å bruke hva vi vet?

Innlegget Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse lanseres 1. juni dukket først opp på STAMI.