Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet rapporterer norske utslipp og opptak av klimagasser, fra alle sektorer, til FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. Utslippsregnskapet utarbeides i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio),…

Miljødirektoratet rapporterer norske utslipp og opptak av klimagasser, fra alle sektorer, til FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. Utslippsregnskapet utarbeides i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), og publiseres i National Inventory Report (NIR) med vedlegg i april hvert år.