Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det haster å sende inn REACH-registrering til ECHA, det er kun 6 dager igjen til fristen 31. mai 2018. ECHA ber om opplysninger om allergifremkallende og irriterende stoffer i tekstiler til bruk i et restriksjonsforslag, frist 3. august. 

Det haster å sende inn REACH-registrering til ECHA, det er kun 6 dager igjen til fristen 31. mai 2018. ECHA ber om opplysninger om allergifremkallende og irriterende stoffer i tekstiler til bruk i et restriksjonsforslag, frist 3. august.