Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for fire nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 2. og 20. juli 2018.

Les mer på Siste nyheter

Flere HMS nyheter

Svenskene finner ikke hjertestarteren

To tredeler av svenske hjertestarterne er vanskelig å finne når det er bruk for dem. Årsaken er at de ikke er registrert i hjertestarterregisteret.

«Nye» mulige klimagasser funnet i Arktis

Urovekkende mengder «nye» gasser er funnet i luftprøver på Svalbard. Gassene er trolig klimagasser. 

Byggeplasser stengt etter storkontroll

Halvparten av byggeplassene Arbeidstilsynet kontrollerte i slutten av september, ble stengt for manglende sikkerhet.

2018

Norges miljøstatus på rett vei

Norge har 23 nasjonale miljømål. Vi måler utviklingen ved hjelp av 92 indikatorer. Nettstedet Miljøstatus.no viser at status og utvikling i hovedsak er positiv.

Arbeidsmiljøguiden er tilbake

Arbeidsmiljøguiden er en innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid der målgruppene er ledere, verneombud og ansatte i små og mellomstore virksomheter.