Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

En uavhengig ekspertgruppe nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og legger i sin rapport frem mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten. Rapporten presenteres på et seminar i regi av departementet tirsdag 5. juni.

Innlegget Seminar om bedriftshelsetjenesteordningen dukket først opp på STAMI.

STAMI

Formålet med seminaret er å få en diskusjon om ekspertgruppens modeller slik at bedriftshelsetjenesten kan innrettes for å best mulig kunne bistå virksomhetene i det forebyggende HMS-arbeidet.

Rapporten vil bli publisert 25. mai på regjeringen.no

Tid: Tirsdag 5. juni 2018 kl. 09.00–11.00
Kaffe og rundstykker serveres fra kl 08.30.
Seminaret vil bli sendt direkte i nett-tv på denne siden.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgaten 59. Møt opp i resepsjonen kl. 08.30 for registrering. Husk legitimasjon.

Påmeldingsfrist: 31. mai (eller når seminaret er fulltegnet)

Les mer og meld deg på på regjeringen.no

Program

Kl. 09.00 Politisk ledelse ønsker velkommen og åpner seminaret.

Kl. 09.05 Ekspertgruppens leder Pål Molander presenterer rapporten.

Kl. 09.35 Erik M. Sæther fra Oslo Economics presenterer utredningen «Samfunnsnytten av bedriftshelsetjenesten».

Kl. 09.45 Pause

Kl. 10.00 LO og NHO kommenterer rapporten.

Kl. 10.20 Bransjen ved HMS-tjenesten AS og Stamina kommenterer rapporten.

Kl. 10.30 Paneldebatt ledet av Svein Tore Bergestuen, med deltakere fra LO, Unio, NHO, KS, Virke, Arbeidstilsynet og STAMI.

Kl. 11.00 Oppsummering og avslutning.

Det tas forbehold om endringer.

Innlegget Seminar om bedriftshelsetjenesteordningen dukket først opp på STAMI.