Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sandefjordsfjorden var kraftig forurenset av tidligere tiders virksomhet. Nå er det ryddet opp på over 1 million kvadratmeter. Tidligere forurenset sjøbunn har fått god miljøkvalitet.

Sandefjordsfjorden var kraftig forurenset av tidligere tiders virksomhet. Nå er det ryddet opp på over 1 million kvadratmeter. Tidligere forurenset sjøbunn har fått god miljøkvalitet.