Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har foreslått ny observasjonsliste med stoffer som skal overvåkes i vann. Dette er stoffer som kan utgjøre en risiko for vannmiljø, men hvor man ikke har tilstrekkelig data om forekomst eller nivåer. Overvåkingsresultatene skal brukes i …

EU-kommisjonen har foreslått ny observasjonsliste med stoffer som skal overvåkes i vann. Dette er stoffer som kan utgjøre en risiko for vannmiljø, men hvor man ikke har tilstrekkelig data om forekomst eller nivåer. Overvåkingsresultatene skal brukes i revisjon av listen over prioriterte stoffer under EUs vanndirektiv.