Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Halvparten av alle som får arbeidsrelatert eksem, må slutte i jobben, og en tredel forlater arbeidsmarkedet helt. Raske tiltak er viktig, forteller lege bak ny forskning, som også viser at endrede arbeidsrutiner kan hjelpe.

Halvparten av alle som får arbeidsrelatert eksem, må slutte i jobben, og en tredel forlater arbeidsmarkedet helt. Raske tiltak er viktig, forteller lege bak ny forskning, som også viser at endrede arbeidsrutiner kan hjelpe.