Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Forbudet mot å kjøre vannskuter er opphevet, men i visse områder er det fortsatt ulovlig å ferdes med slike fartøy. 

Forbudet mot å kjøre vannskuter er opphevet, men i visse områder er det fortsatt ulovlig å ferdes med slike fartøy.