Kategorier

Dette er et forporsjekt som kom i stand etter dialog med Norsk Industri. Målet var å beskrive eksponeringer relatert til behandling av avfall i gjenvinningsindustrien. Det er i dag lite systematisk oversikt over eksponeringsnivåer i disse virksomhetene. Bransjen håndterer alle typer avfall og de aktuelle eksponeringene omfatter en rekke agens slik som uorganiske og organiske kjemiske forbindelser, aerosoler fra faste stoffer og bioaerosoler, og kilder til radioaktiv stråling.

I det foreliggende prosjektet har STAMI, sammen med Norsk Industri og tre av medlemsbedriftene i Norsk Industri, gått gjennom arbeidsmiljøforhold knyttet til gjenvinningsindustrien og herunder gjennomført en undersøkelse av eksponering for biologiske arbeidsmiljøfaktorer i utvalgte anlegg.

En tilstrekkelig god oversikt over aktuelle eksponeringer, kvalitativt og kvantitativt, innen gjenvinningsindustrien er viktig. Det er ønskelig å samle eksisterende beskrivelser av eksponeringssituasjoner og deres tilhørende målte verdier av forurensninger som kan ha arbeidsmiljømessige og helsemessige konsekvenser, for å kunne møte slike utfordringer med forebyggende tiltak, både relatert til produksjonsprosessens (tekniske) innretninger og til nødvendig bruk av verneutstyr, og til å utarbeide informasjon til bruk i virksomhetene (informasjonsblader).

 

Last ned rapporten:

STAMI-rapport nr. 1 – 2018 – Arbeidseksponering i gjenvinningsindustrien

Innlegget Arbeidseksponering i gjenvinningsindustrien dukket først opp på STAMI.