Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Unge arbeidstakere kopierer sine erfarne kollegaer. Derfor er det større behov for tiltak rettet mot arbeidsplassene enn mot mer utdannelse hvis de unges sikkerhet skal forbedres.

Unge arbeidstakere kopierer sine erfarne kollegaer. Derfor er det større behov for tiltak rettet mot arbeidsplassene enn mot mer utdannelse hvis de unges sikkerhet skal forbedres.