Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ett av tiltakene i EU-kommisjonens handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015 var at de skulle vurdere EUs produktpolitikk. DG miljø har nå publisert veikartet for deres initiativ Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Eco…

Ett av tiltakene i EU-kommisjonens handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015 var at de skulle vurdere EUs produktpolitikk. DG miljø har nå publisert veikartet for deres initiativ Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy . Arbeidet varsles ferdigstilt i første kvartal 2019, og sluttresultatet vil være en melding fra kommisjonen.