Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

For bygningsarbeidere og andre yrkesgrupper som jobber utendørs, kan et varmere klima bety harde påkjenninger eller gjøre jobben umulig å gjøre. Også under en vanlig hetebølge er det viktig å ta hensyn for å forebygge heteslag.

For bygningsarbeidere og andre yrkesgrupper som jobber utendørs, kan et varmere klima bety harde påkjenninger eller gjøre jobben umulig å gjøre. Også under en vanlig hetebølge er det viktig å ta hensyn for å forebygge heteslag.