Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EUs 7. miljøhandlingsprogram legger føringer for  EUs miljøpolitikk med konkrete mål som skal nås innen 2020, samt en langsiktig visjon fram mot 2050. Programmet gir samtidig en oversikt over EUs eksisterende miljø- og klimapolitikk…

EUs 7. miljøhandlingsprogram legger føringer for  EUs miljøpolitikk med konkrete mål som skal nås innen 2020, samt en langsiktig visjon fram mot 2050. Programmet gir samtidig en oversikt over EUs eksisterende miljø- og klimapolitikk. Hovedtyngden i programmet er lagt på gjennomføring av eksisterende lovgivning og at EUs miljøpolitikk skal bidra til å løfte EU ut av den økonomiske krisen.