Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA inviterer bedrifter og enkeltpersoner i Europa til å delta i en konkurranse om beste praksis for kjemikaliehåndtering.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA inviterer bedrifter og enkeltpersoner i Europa til å delta i en konkurranse om beste praksis for kjemikaliehåndtering.