Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

REACH tilpasses nanoformer av stoffer. Norge planlegger å foreslå forbud mot perfluorohexane-1-sulphonic syre, dets salter og relaterte stoffer (PFHxS). ECHA ønsker opplysninger om siloksaner til bruk i reguleringsforslag. Forbud mot metanol og 1-methy…

REACH tilpasses nanoformer av stoffer. Norge planlegger å foreslå forbud mot perfluorohexane-1-sulphonic syre, dets salter og relaterte stoffer (PFHxS). ECHA ønsker opplysninger om siloksaner til bruk i reguleringsforslag. Forbud mot metanol og 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) er vedtatt i EU. Stoffene benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (TMA) og dicyclohexyl phthalate (DCHP) er...