Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Omsetningen av biodrivstoff fortsatte å øke i fjor. Det ble brukt langt mer biodrivstoff produsert av avfall og rester (avansert) i 2017 sammenliknet med året før, men palmeolje var det mest brukte råstoffet.

Omsetningen av biodrivstoff fortsatte å øke i fjor. Det ble brukt langt mer biodrivstoff produsert av avfall og rester (avansert) i 2017 sammenliknet med året før, men palmeolje var det mest brukte råstoffet.