Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er forbudt å selge tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig hogst. Miljødirektoratets kontroller viser at mange norske virksomheter ikke har system for å avdekke om produkter kan knyttes til slik hogst.

Det er forbudt å selge tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig hogst. Miljødirektoratets kontroller viser at mange norske virksomheter ikke har system for å avdekke om produkter kan knyttes til slik hogst.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er forbudt å selge tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig hogst. Miljødirektoratets kontroller viser at mange norske virksomheter ikke har system for å avdekke om produkter kan knyttes til slik hogst.

Det er forbudt å selge tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig hogst. Miljødirektoratets kontroller viser at mange norske virksomheter ikke har system for å avdekke om produkter kan knyttes til slik hogst.