Kategorier

Les årsrapport for 2017.

– Arbeidstilsynet er tungt inne i de delene av arbeidslivet som er mest utsatt. Innsatsen vi gjør i alene og samarbeid med andre kontrolletater har effekt, og vi kommer til å fortsette samarbeidet med økt styrke, sier direktør Turid Vollheim i Arbeidstilsynet.

I fjor gjennomført etaten nærmere 2 300 tilsyn rettet mot arbeidslivskriminalitet.

– Kriminelle aktører blir stadig mer oppfinnsomme for å unngå våre kontroller. Blant annet serverer de oss falske dokumenter, hvor alt tilsynelatende ser greit ut – uten at det er det, forklarer Vollheim.

Heldigvis er det fortsatt slik at hoveddelen av det norske arbeidslivet består av seriøse aktører. Samtidig er det slik at deler av flere næringer har store og vedvarende utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikkerhet.

– Som arbeidstilsyn må vi sørge for å balansere arbeidet for å forebygge sykdom, skader og ulykker med å være offensiv i de stadig mer komplekse sakene knyttet til organisert kriminalitet. Vi skal gjøre det enkelt å være seriøs og vanskelig å være useriøs, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet har de siste årene arbeidet med å utvikle virkemidlene slik at de blir mer målrettet og effektive.
– Vi har gjort mye, blant annet ved å utvikle samarbeidet med andre etater for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi bruker også virkemidlene veiledning og kunnskapsformidling i større grad for å påvirke virksomhetene til å arbeide mer systematisk med HMS-arbeid, sier direktør Turid Vollheim.

Tall og fakta fra Arbeidstilsynet i 2017

13. 876 tilsyn
2.300 tilsyn rettet mot arbeidslivskriminalitet
1.588 tilsyn med veiledning
Ca 7.155 tips
Ca 91. 000 henvendelser til Arbeidstilsynets Svartjeneste

Pressekontakter:

Per Olav Hernes, mobil: 976 19 673
Toril Berge mobil: 916 00 218.