Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Statens naturoppsyn (SNO) har avsluttet fellingsoppdraget i Nordfjella sone 1. Den siste kjente flokken med villrein ble felt 25. februar, og etter det er 15 enkeltdyr skutt.

Statens naturoppsyn (SNO) har avsluttet fellingsoppdraget i Nordfjella sone 1. Den siste kjente flokken med villrein ble felt 25. februar, og etter det er 15 enkeltdyr skutt.