Kategorier

– Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hvert år blir rundt 1100 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker, viser tall fra SSB.

– Unge arbeidstakere er en uvurderlig arbeidskraft som gleder seg til å ta fatt på jobben. Samtidig har de mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre. Ofte mangler de forståelse for risikoen knyttet til oppgavene de skal utføre.  Det gjør dem til en utsatt gruppe. Noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å sørge for å gi god opplæring til sine arbeidstakere, sier Vollheim.

Verdens arbeidsmiljødag

28. april er verdens arbeidsmiljødag, og Arbeidstilsynet vil sette søkelyset på hvor viktig det er at arbeidsgivere gir unge arbeidstakere den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert. Målet er å unngå ulykker, skader og sykdom.

Alvorlige arbeidsulykker skal meldes til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet får flest meldinger om følgende typer arbeidsulykker med unge arbeidstakere:

 • Fallulykker: 19 prosent av registrerte ulykker
 • Truffet av gjenstand: 17 prosent
 • Klemulykker: 16 prosent 
 • Kutt: 15 prosent

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsa og sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi likevel altfor ofte at mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge ulykker blant unge arbeidstakere. Siden verdens arbeidsmiljødag for et år siden, er det fem unge som har dødd på jobb, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet gjennomfører rundt 14 000 tilsyn hvert år og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med opplæring og informasjon på norske arbeidsplasser.

– Når vi gjør tilsyn etter alvorlige arbeidsulykker, ser vi at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt arbeidstakerne den informasjon og opplæring regelverket krever at de gir dem. Det betyr at mange ulykker kunne vært unngått, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

25 unge døde på jobb

I alt har 25 personer under 25 år mistet livet på jobb i Norge siden 2011. Av dem har 23 vært menn.

Flest dødsfall skjer i bygge- og anleggsvirksomhet, der 9 personer under 25 år har mistet livet siden 2011 og fram til i dag. I transport og lagring har det vært tre dødsfall med unge arbeidstakere denne perioden. Og i jordbruk, skogbruk og fiske har det vært tilsammen 3 dødsfall for denne aldersgruppen i samme periode.

Én av fire alvorlige skader skjer i bygg- og anleggsnæringen

Næringen med flest arbeidsulykker med unge arbeidstakere er bygge- og anleggsvirksomhet. Cirka én av fire alvorlige skader som rammer unge arbeidstakere skjer i bygg- og anlegg. Det er også rapportert mange arbeidsulykker innen næringene industri, varehandel og helse- og sosialtjenester.

– Ingen skal skade seg eller miste livet på jobb, og vi vil ha med oss alle arbeidsgivere til å jobbe for null skader, ulykker og dødsfall. Gi de unge den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert, sier Vollheim

30 milliarder kroner per år

Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. I tillegg har det store konsekvenser samfunnsøkonomisk. I 2016 gjennomførte SINTEF en studie for Arbeidstilsynet som estimerte de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. De kom frem til at dødsfall, sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år.

– Skader og ulykker blant unge arbeidstakere er en tragedie for de som blir rammet og deres familie, men også for den enkelte bedrift og for samfunnet. Vi må alle gjøre det vi kan for å ta bedre vare på de unge arbeidstakerne våre. De er fremtiden til norsk arbeidsliv, sier Trude Vollheim.

10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet har utformet en huskeliste med 10 huskeregler for opplæring på arbeidsplassen:

 1. Jeg, og de jeg har satt til å lede andre, har nødvendig kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt i vår virksomhet.
 2. Jeg har kartlagt de farer og problemer mine arbeidstakere kan utsettes for.
 3. På bakgrunn av kartleggingen av mulige farer og problemer har jeg sørget for at arbeidstakerne får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.
 4. Hos oss har alle fått øvelse og opplæring i bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr.
 5. Ansetter jeg noen under 18 år, har jeg tatt særlig hensyn til at de er mer risikoutsatt og ofte har mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre.
 6. Alle vet hvem som står for opplæring og instruksjon av nye medarbeidere og hva opplæringen og instruksjonen omfatter.
 7. Det er klart og tydelig for den nyansatte hvilke oppgaver han/hun kan og må utføre, og hvilken opplæring som kreves.
 8. Alle vet hvem de skal kontakte og hva de skal gjøre dersom det oppstår uforutsette farer og uønskede hendelser.
 9. Dersom det brukes arbeidsutstyr som jeg mener det er særlig viktig å være forsiktig med, har jeg sørget for å dokumentere opplæring av de som skal bruke utstyret.
 10. Alle som skal bruke arbeidsutstyr som krever sertifisert opplæring, har fått slik opplæring.

Kontaktperson:

Toril Berge, pressekontakt, mobil 916 00 218