Kategorier

Veiledningen er publisert vitenskapelig, og har vunnet det anerkjente vitenskapelige forlaget Elsevier Ltds pris for beste vitenskapelig publikasjon i tidsskriftet Applied Ergonomics i 2017. Den prestisjefylte prisen ble delt ut ved CIEHF Award’s Ceremony på den internasjonale konferansen Ergonomics and Human Factors Conference, mandag den 23. April.

Jobber du stillesittende og uten pauser?

Utfører du stillesittende arbeid det meste av arbeidsdagen din, og tar du sjelden pauser fra dette arbeidet? Om svaret er ja, er du ikke alene. Flere og flere arbeidstakere utfører stillesittende arbeid i stadig lengre deler av arbeidsdagen – noe som kan ha helseskadelige effekter. For mye stillesittende arbeid kan lede til overvekt, diabetes type 2 og hjerte-karproblem – spesielt om de også kombineres med stillesittende fritid.

Til tross for økende interesse for helseeffekter av stillesittende arbeid, er sammenhengen mellom stillesittende arbeid og helseutfall fortsatt ganske vag. En slik vag sammenheng er blant annet grunnet i til dels inadekvate målemetoder og bruk av forskjellige målemetoder for hvordan slikt arbeid skal måles blant arbeidstakere.

Riktig kunnskap gir helsegevinst

For å få riktig kunnskap for å kunne overvinne helseproblemer er det nødvendig å etablere felles veiledere for måling av stillesittende arbeid. Veiledere for praktikere og forskere, slik at de kan få nøyaktig og presis informasjon som gjør det mulig å sammenlikne data på tvers av ulike næringer, sektorer og land – samt å følge utvikling over tid for å optimalisere forebygging og forebyggende tiltak.

I denne publikasjonen var målet nettopp å utarbeide en felles veiledning for praktikere og forskere med tanke på konsistente og korrekte målemetoder og måling av stillesittende arbeid  Forskere i det europeiske forskningsnettverket PEROSH (Partnership for European Research on Occupational Safety and Health) sto bak publikasjonen, som den vitenskapelige redaksjonen ved forlaget Elsevier Ltd har oppnevnt til vinner av den prestisjefylte prisen Beste publikasjon i tidsskriftet Applied Ergonomics i 2017.

– For å bedre kunne forebygge helseproblem som oppstår grunnet stillesittende arbeider det nødvendig med presise måleinstrument for hvor mye stillesittende arbeid en arbeidstaker utfører i løpet av en arbeidsdag. Det krever også at praktikere og forskere i ulike land bruker samme målemetode slik at det også blir mulig å sammenlikne resultat og gjennom dette bygge kunnskap på feltet. For eksempel vet vi fortsatt ikke eksakt når stillesittende arbeid blir helseskadelig – noe som sannsynligvis grunnes forskeres bruk av ulike målemetoder sier professor Andreas Holtermann ved STAMIs søsterinstitutt i Danmark, Det Nationale Forskningscener for Arbejdsmiljø.

Korrekt målemetode gir riktige data

I publikasjonen beskriver forskerne hvilke viktige spørsmål forskere og praktikere bør stille seg selv for å fatte riktige beslutninger om hvilke typer utstyr som skal benyttes og hvilke type data de bør samle inn når de studerer stillesittende arbeid.

Fram til nå har forskningen til stor del benyttet forsøkspersoners egen informasjon om stillesittende arbeid – såkalte selvrapporterte data. Dette er data som ofte kan være lite nøyaktige siden informasjonen som samles inn har blitt innsamlet under svært ulike forhold. At forskere og praktikere måler på samme korrekte måte er også viktig på tvers av all europeisk forskning.

– Dette er anbefalinger for hvordan man skal objektivt måle stillesittende arbeid, så forskjellige aktører kan gjøre det på mest hensiktsmessig og likartet måte. Kvaliteten av, og sammenliknbarheten mellom, målinger i forskjellige prosjekter vil derfor kunne bedres. Artikkelen som får prisen er resultatet av et tett samarbeid mellom europeiske arbeidsmiljøinstitutter og tilsvarende anbefalinger er under utarbeidelse for objektiv måling av arbeid med armene hevet. Vi på STAMI setter stor pris på denne æren, og er glade for å bidra i dette viktige arbeidet, sier forsker og lege Bo Veiersted ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Les mer om det europeiske forskningssamarbeidet PEROSH:
PEROSH er en forkortelse for Partnership for European Research in Occupational Safety and Health. Det er en nettverksorganisasjon som arbeider for å utvikle det europeiske forskningssamarbeidet – blant annet med sikte på å samordne program- og forskningsforslag til EU og gjennom aktive forskningsprosjekt I samarbeid mellom medlemsinstituttene.
www.perosh.eu

Les mer om forlaget, prisen og konferansen her:
http://events.ergonomics.org.uk/event/ehf2018/
https://www.journals.elsevier.com/applied-ergonomics
https://www.elsevier.com

Les veiledningen her

Innlegget Veiledning for måling av stillesittende arbeid vinner prestisjefylt pris dukket først opp på STAMI.