Kategorier

Hvilke konsekvenser har følelsesregulering for arbeidstakers helse?

Arbeidstakere som jobber med kunder og klienter må ofte regulere følelsene sine for å kunne uttrykke de følelsene som er forventet av dem i den yrkesrollen de har. At man må uttrykke følelser i jobbsammenheng har både positive og negative effekter på arbeidstaker, men når man stadig opplever at det er ubalanse mellom de følelsene man selv kjenner og de man må uttrykke, emosjonell dissonans, kan dette ha negative helsekonsekvenser.

I den aktuelle studien fant forskerne ut at arbeidstakere som ofte opplevde en ubalanse mellom egne følelser og de som bør uttrykkes (emosjonell dissonans), i større grad ble utmattet. Opplevelsen av å være utmattet økte videre risikoen for legemeldt sykefravær.

Hvordan forebygge utmattelse og sykefravær?

Et viktig resultat fra den aktuelle studien var funnet av en buffer (moderator) som kan redusere den negative effekten emosjonell dissonans har på arbeidstakers helse. Arbeidstakere som rapporterte at de opplever at arbeidsgiver viser interesse for deres helse og velvære, blir i mindre grad utmattet og sykemeldt som følge av følelsesregulering på jobb. Dette er et viktig funn som viser betydningen av å jobbe forebyggende for å ivareta arbeidstakeres helse og videre kunne redusere sykefraværet i kunde- og klientorienterte yrker.

Om studien

Totalt 7 758 arbeidstakere som jobber med kunder og klienter var med i studien, som er en del av forskningsprosjektet Den nye arbeidsplassen II: Arbeidsfaktorer av betydning for fravær og frafall. Arbeidstakere ble gjennom spørreskjema spurt om en rekke psykologiske og organisatoriske arbeidsfaktorer, blant annet hvor ofte de må regulere eller undertrykke følelser på jobb (emosjonell dissonans), om de opplever at arbeidstaker bryr seg om deres helse og velvære (vektlegging av menneskelige ressurser) og i hvilken grad de opplever å være fysisk og følelsesmessig utmattet.

Svarene fra spørreskjema ble senere koblet til sykefraværsdata fra NAV. Denne koblingen mellom spørreskjema og registerdata ga forskerne mulighet til å studere sammenhengen mellom arbeidsfaktorer, helse og sykefravær.

Originalartikkel

Innlegget Utmattelse og sykefravær i kunde- og klientorienterte yrker kan forebygges dukket først opp på STAMI.