Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA ber om opplysninger til bruk i et restriksjonsforslag for oxo-nedbrytbar plast, forbud mot siloksanene D4 og D5 er gjennomført i REACH-forskriften, det haster for virksomheter som skal registrere i REACH innen den siste registreri…

Kjemikaliebyrået ECHA ber om opplysninger til bruk i et restriksjonsforslag for oxo-nedbrytbar plast, forbud mot siloksanene D4 og D5 er gjennomført i REACH-forskriften, det haster for virksomheter som skal registrere i REACH innen den siste registreringsfristen, nytt faktaark for brukere av kjemikalier med oversikt over veiledninger og verktøy.