Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til tre søkere for begrenset bruk av natriumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til tre søkere for begrenset bruk av natriumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.