Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

To byggeplasser i Oslo hadde bare «pappaskilt» som minnet de ansatte om sikkerheten. Hvor var «mammaskiltene»?

To byggeplasser i Oslo hadde bare «pappaskilt» som minnet de ansatte om sikkerheten. Hvor var «mammaskiltene»?