Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet gjennomførte 219 tilsyn over hele landet i løpet av tre uker i februar og mars. Flest tilsyn ble det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i ca. tre av fire tilsyn. Bruken av en el…

Arbeidstilsynet gjennomførte 219 tilsyn over hele landet i løpet av tre uker i februar og mars. Flest tilsyn ble det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i ca. tre av fire tilsyn. Bruken av en eller flere maskiner i 29 virksomheter ble stanset.