Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet, i samarbeid med EY og Cicero senter for klimaforskning, inviterer deg som jobber med finans, handel, utenriks- og sikkerhetspolitikk/migrasjon, landbruk og fiskeri/havbruk til workshop torsdag 31. mai. Diskusjonene skal bidra til å ø…

Miljødirektoratet, i samarbeid med EY og Cicero senter for klimaforskning, inviterer deg som jobber med finans, handel, utenriks- og sikkerhetspolitikk/migrasjon, landbruk og fiskeri/havbruk til workshop torsdag 31. mai. Diskusjonene skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringer utenfor Norge kan påvirke viktige nasjonale interesser.