Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sjøfuglene har startet hekkinga i en rekke verneområder langs kysten. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn kontrollerer at folk respekterer forbudet mot å ferdes i disse områdene.

Sjøfuglene har startet hekkinga i en rekke verneområder langs kysten. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn kontrollerer at folk respekterer forbudet mot å ferdes i disse områdene.