Statoil skrøt av kvaliteten på skandaleplattformen Goliat

Aftenbladet har gjennom en rekke artikler omtalt hvordan nybrottsarbeidet utviklet seg til å bli et skandaleprosjekt. I førersetet satt det italienske oljeselskapet Eni, som er operatør og eier 65 prosent.

Men også Statoil har vært involvert, med en eierandel på 35 prosent. Underveis har oljeselskapet – som har den norske stat som hovedeier – ovenfor norske myndigheter gitt sin tilslutning til at Goliat-prosjektet går som det skal.

I januar 2014 var Goliat-plattformen fortsatt under bygging i Sør-Korea. På et møte hos Petroleumstilsynet i Stavanger fortalte Eni at de fortsatt ikke hadde gitt opp å få plattformen ferdig og sendt fra verftet samme vår. Og det var ikke planlagt at arbeid skulle utsettes til plattformen var på plass i Norge.

Fakta

Goliat-feltet

  • Ligger i Barentshavet
  • Verdens nordligste oljefelt
  • Eni er operatør og eier 65 prosent av lisensen. Statoil eier de øvrige 35 prosentene.

Viste til el-arbeid som godt eksempel

På henvendelse fra Petroleumstilsynet kommenterte Statoil at de var enige i at det var utfordringer, men uttrykte også tillit til at operatøren ville få ferdigstilt plattformen i henhold til regelverket. Statoil uttrykte støtte til Eni i at Goliat-plattformen skulle fullføres i Sør-Korea.

Så møtes partene igjen i mars. På møtet fortalte Statoil at de hadde hatt en gjennomgang av plattformen. De satte pris på kvaliteten i det utførte arbeidet, og viste til det elektriske som et eksempel. På samme møte uttrykte direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet at de var bekymret for om Goliat-plattformen ville klare å møte HMS- og kvalitetskrav.

Senere var det nettopp det elektriske anlegget og elektrisk utstyr som skulle bli et stort problem for sikkerheten på Goliat.

Står ikke ved skryt i dag

I møtereferatet fra mars 2014 kommenterer Statoil at de har hatt en revisjon av plattformen, og at selskapet setter pris på kvaliteten på det utførte arbeidet – særlig de elektriske koblingene og sveisingen. Talsperson Morten Eek viser nå til at kommentaren ikke er basert på en «full teknisk gjennomgang av anlegget».

– Vi presenterte status fra anleggsbesøk og rapportering til oss som partner, samt intervjuer vi gjorde i prosjektet. I rapporten var ikke fagområdet elektro gitt noen særskilt vurdering. Gitt at vi senere fikk en mye mer detaljert innsikt av behov for gjenstående arbeid, er ikke det en kommentar vi står ved i dag, sier Eek til Aftenbladet.

I mars 2014 framsto kvaliteten på prosjektarbeidet som tilfredsstillende for Statoil.

– Vi understreket også at svært mye arbeid gjensto. Statoil mente eksempelvis at det ville bety mer enn 20 måneder klargjøringsarbeid på feltet i Norge, dersom en skulle seile i andre kvartal 2014. Vår anbefaling var derfor at arbeidet måtte ferdigstilles mest mulig i Sør-Korea, og at plattformen kunne seile til Norge tidligst i 2015. Det ble også den endelige beslutningen hos operatøren i lisensen, sier Eek.

Les hele saken på Aftenbladet.no.

Les mer på Offshore – SYSLA

Flere HMS nyheter

Ser opptur for boligriggmarkedet: – Bunnen er passert

I går inngikk Prosafe ny kontrakt for boligriggen «Safe Caledonia», og har dermed sikret seg to store kontrakter på tre måneder. Nå tror analytiker at bunnen i boligriggmarkedet er passert.

Scarabeo 8 skal på leteboring i Nordsjøen

Aker BP har leid den halvt nedsenkbare riggen til en 23 dager lang jobb.

Danskene mer opptatt av arbeidsmiljøet

Danske bedrifter og virksomheter prioriterer i høyere grad et godt arbeidsmiljø nå enn før. Det viser en undersøkelse av landets arbeidsmiljøinnsats i 2017.

Equinor måtte skifte 828 dører på rigger som ble bygget i Sør-Korea

Sommeren 2017 ble det avdekket mangelfull isolasjon i branndørene på de nye Equinor-riggene Askepott og Askeladden noe som førte til at 828 dører måtte skiftes ut på de to riggene.

TTS Group sikret kontrakter for lastesystem og kraner

Kontraktene er verdt til sammen 46 millioner kroner.

West Hercules skal bore enda mer i Barentshavet

Selskapet Seadrill Norway Operations har fått kontrakt av Equinor på to letebrønner.