Proserv sikret seg kontrakt på skandalefelt

Proserv skal først oppgradere det nåværende undervannskontrollsystemet på det skandaleomsuste Yme-feltet.

Operatør Repsol betaler 45 millioner kroner for tjenestene.

Proserv skal designe og produsere utstyr både på plattform og på havbunnen. Både oppgradering og service av kontrollmoduler, bygging av kontrollkabinetter subsea og elektronikk vil utføres fra deres subseakontrollører i Trondheim og Stavanger.

Feltet inneholder rundt 65 millioner fat oljeekvivalenter, og første olje er ventet i 2020. Proserv skal levere over to år.

Yme-feltet har vært krevende for Repsol og norske skattebetalere, der prosjektets kostnad økte fra fem milliarder kroner til elleve milliarder.

Yme-plattformen var kraftig forsinket, og ble skrotet før den produserte en dråpe.

Les mer på Offshore – SYSLA

Flere HMS nyheter

Denne riggen får mer jobb for Equinor

Equinor UK har utløst en opsjon på videre bruk av riggen Safe Boreas. Prosafe-riggen skal bore på Mariner-feltet på britisk side av Nordsjøen i 1 ekstra måned, frem til tidlig oktober. Kontraktsverdien på opsjonen er 6 millioner dollar, tilsvarende om lag 50 millioner norske kroner. Equinor og Prosafe inngikk en kontrakt om 13 måneders arbeid […]

Venter resultathopp for Equinor

Analytikerne spår kraftig hopp.

Subsea 7 har vunnet arbeid for opp mot milliarden

Skal utføre transport og installasjon.

PG Flow Solutions får leveranse til Nova-feltet

Leverer til Stavanger-verftet Rosenberg.

Høring av forslag til endringer i forordning om klassifisering og merking av kjemikalier – frist 13. august 2018

EU-kommisjonen la denne uka ut en høring av forslag til endringer i forordning 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), som skal harmonisere regelverket med revideringer i FN sitt globalt harmoniserte sys…

Boreløyve til Equinor og Wellesley

Mer jobb til Deepsea Bergen og Transocean Arctic.