Han jobber på Goliat. Nå forteller han hvordan ansatte tok grep for å få plattformen sikker

Han setter seg fram i stolen. Roger Agersborg-Hansen legger ikke skjul på at han ikke er fornøyd. På ny har Aftenbladet skrevet om Goliat-plattformen, «slår igjen på skandaletromma» og kverner «gammel møkk om igjen», som Agersborg-Hansen skriver i et leserinnlegg.

– Vi ansatte i Eni har klart å få Goliat-plattformen robust og klar for mange år med sikker produksjon. Situasjonen er langt fra så helsvart som en kan få inntrykk av fra media, sier Agersborg-Hansen til Stavanger Aftenblad.

PETROLEUMSTILSYNETS RAPPORT

  • Stenge ned: 5. oktober 2017 varslet Ptil oljeselskapet Eni om at de ikke kunne starte opp Goliat før kartlegging av tennkilder i eksplosjonssikre motorer var fullført. Eni var da i gang med oppstart etter vedlikeholdsstans.
  • Avvik 1: I rapporten etter Ptils tilsyn kom det fram at Eni ikke har korrigert og fulgt opp flere forhold tidligere påpekt. Mangler lukkes uten korrigerende tiltak. Tennkildekontrollen om bord var ikke tilstrekkelig ivaretatt, og det er uklart om Eni har en samlet oversikt over feil og mangler relatert til tennkildekontroll.
  • Avvik 2: Ansvar innen elektrisk anlegg ikke entydig definert, mangler og svakheter ved utarbeidelse og etterlevelse av prosedyrer, retningslinjer og instrukser knyttet til drift av elektriske anlegg.
  • Avvik 3: Mangler ved styring av sikkerhet innen elektriske anlegg. Helt siden plattformen kom ut på feltet har det vært utfordringer med feil og mangler knyttet til tennkildekontroll.

Roger Agersborg-Hansen mener mye skjedde da Eni Norge fikk inn Phillip Hemmens som ny sjef. Foto: Kristian Jacobsen

Han er prosessteknikker i Eni og jobber til vanlig i kontrollrommet på Goliat-plattformen i Barentshavet. Mange har beskrevet den som en skandaleplattform – og dessuten livsfarlig. Agersborg-Hansen har fulgt Goliat-prosjektet fra før byggestart i Sør-Korea.

At det har vært mye som ikke har fungert som det skulle, og at det var en uferdig plattform som kom til Norge fra Sør-Korea, har han ingen problemer med å være enig i. Agersborg-Hansen beskriver det som ble levert fra Hyundai-verftet som «noe ruskete».

Men det var nettopp dette Agersborg-Hansen mener at de fikk ryddet opp i – og som gjorde at produksjonsstarten ble utsatt.

– Vi har ikke vært redde for å ta mange kamper for å gjøre Goliat klar til produksjon. Det har gått både på det tekniske og organisasjonen. Men i Norge tør og kan ansatte stå opp mot ledelsen og si nei, fordi vi har et system som støtter oss og gir oss den muligheten, sier han.

Alt blir krise

Agersborg-Hansen viser til at da de italienske sjefene i Eni Norge ønsket en snarlig oppstart etter at plattformen kom til norge, visste de norske fagarbeiderne at det ikke kom til å skje.

– Vi så hva som måtte gjøres. Og etter at vi fikk inn Phillip Hemmens som ny sjef i Eni Norge, fikk vi også en ledelse som skjønte hva vi snakket om, sier Agersborg-Hansen.

For ham er det vanskelig å akseptere at det skapes et inntrykk av at Eni-ansatte i Norge går på akkord med sikkerheten.

Med sin erfaring fra kontrollrommet på Goliat er Agersborg-Hansen helt overbevist om at plattformen fungerer som den skal – og at sikkerhetsssystemene slår ut når de skal.

– Situasjonen nå er at alt med Goliat framstilles som krise. Når vi sender folk i land ved for eksempel strømutkobling, så har det handlet om komfort. Det er mindre kapasitet til lys og andre ting. Men det handler ikke om at sikkerheten er truet.

Les hele saken her.

Les mer på Offshore – SYSLA

Flere HMS nyheter

Denne riggen får mer jobb for Equinor

Equinor UK har utløst en opsjon på videre bruk av riggen Safe Boreas. Prosafe-riggen skal bore på Mariner-feltet på britisk side av Nordsjøen i 1 ekstra måned, frem til tidlig oktober. Kontraktsverdien på opsjonen er 6 millioner dollar, tilsvarende om lag 50 millioner norske kroner. Equinor og Prosafe inngikk en kontrakt om 13 måneders arbeid […]

Venter resultathopp for Equinor

Analytikerne spår kraftig hopp.

Subsea 7 har vunnet arbeid for opp mot milliarden

Skal utføre transport og installasjon.

PG Flow Solutions får leveranse til Nova-feltet

Leverer til Stavanger-verftet Rosenberg.

Høring av forslag til endringer i forordning om klassifisering og merking av kjemikalier – frist 13. august 2018

EU-kommisjonen la denne uka ut en høring av forslag til endringer i forordning 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), som skal harmonisere regelverket med revideringer i FN sitt globalt harmoniserte sys…

Boreløyve til Equinor og Wellesley

Mer jobb til Deepsea Bergen og Transocean Arctic.